Bắc Giang phê duyệt quy hoạch khu đô thị gần 80ha tại huyện Việt Yên

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định số 1340 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500).

Quyết định nêu rõ, vị trí khu vực nghiên cứu lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính của thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên thuộc các tổ dân phố: Thượng, Kiểu, Tăng Quang và Dục Quang.

Ranh giới được giới hạn như sau, phía Bắc giáp tổ dân phố Thượng, phía Nam giáp tổ dân phố Kiểu và xã Quảng Minh, phía Đông giáp tổ dân phố Tăng Quang và tổ dân phố Thượng, phía Tây giáp tổ dân phố Kiểu và Công ty may Tín Trực.

Quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 77,5ha. Quy mô dân số trong khu vực lập quy hoạch khoảng 6.000 người.

Khu đô thị tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên được định hướng khu đô thị mới, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hiện đại, đáp ứng các nhu cầu ở của nhân dân thị trấn Bích Động và khu vực lân cận.

UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn thuộc địa phận xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên. Ranh giới được giới hạn phía Bắc giáp đất nông nghiệp; phía Nam giáp đất nông nghiệp; phía Đông giáp đường quy hoạch rộng 35m; phía Tây giáp đất nông nghiệp.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 42 ha, dân số dự kiến khoảng 9.000 – 11.000 người. Khu đô thị dịch vụ Ninh Sơn có tính chất là khu đô thị dịch vụ có đầy đủ các ng trình ng cộng, dịch vụ cấp đơn vị ở và được xây dựng hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *