Bộ Giao thông sẽ là đầu mối thực hiện 12 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam gần 147.000 tỉ đồng

Chính phủ vừa có Tờ trình đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng ng trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, Chính phủ đề xuất Bộ GTVT là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án cao tốc Bắc- Nam nhánh đông với 12 dự án thành phần.

Theo đề xuất mới nhất của Chính phủ, dự án xây dựng ng trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 có địa điểm xây dựng là từ Hà Tĩnh (Bãi Vọt) đến Quảng Trị (Cam Lộ), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa), từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, dự án sẽ đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư ng. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư căn cứ quy mô của từng dự án thành phần theo quy định của pháp luật về đầu tư ng.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 146.990 tỷ đồng tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025.

Chính phủ kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương trong bước nghiên cứu khả thi. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng phương án thu phí để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách trung ương.

Theo Chính phủ, thời gian vừa qua ngành GTVT đã rất nỗ lực trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư ng. Trong năm 2021, Bộ GTVT dự kiến giải ngân khoảng 40.000 tỷ đồng, đạt khoảng 96% mức vốn được giao. Song trong 4 năm tới, bình quân mỗi năm phải giải ngân khoảng hơn 90.000 tỷ đồng/năm. Đây là một thách thức rất lớn đối với ngành GTVT trong việc bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án và giải ngân vốn đầu tư ng giai đoạn 2021 – 2025.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án và giải ngân vốn đầu tư ng theo đúng yêu cầu, trong quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tiễn và các quy định pháp luật, trường hợp địa phương đủ năng lực quản lý, kinh nghiệm triển khai đường bộ cao tốc và có văn bản đề xuất được thực hiện, Chính phủ sẽ xem xét giao địa phương thực hiện đầu tư dự án thành phần thuộc địa giới hành chính của địa phương đó; trường hợp địa phương không đủ năng lực, kinh nghiệm, Bộ GTVT sẽ trực tiếp thực hiện đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *