Bộ Giao thông Vận tải ‘chốt’ thời gian khởi công loạt hạng mục tại sân bay Long Thành

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản yêu cầu Tổng ng ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đẩy nhanh tiến độ các hạng mục quan trọng tại sân bay Long Thành.

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu ACV đảm bảo hoàn thành thẩm định thiết kế kỹ thuật các hạng mục cọc nhà ga hành khách trong tháng 1/2022 để đấu thầu, khởi ng hạng mục cọc nhà ga vào tháng 3/2022. Phần thân nhà ga phải được khởi ng vào tháng 10/2022.

Bộ GTVT yêu cầu các hạng mục đường cất hạ cánh, đường lăn; hệ thống giao thông nội cảng; hạ tầng điện, nước, viễn thông, chiếu sáng; hệ thống cung cấp nhiên liệu; tòa nhà điều hành phải khởi ng vào tháng 6/2022.

Đối với những hạng mục chưa có thiết kế cơ sở, sau khi đấu thầu tư vấn thiết kế, ACV khẩn trương chỉ đạo khảo sát, thiết kế, lập tiến độ chi tiết theo tiến độ tổng thể, hoàn thành trong tháng 12/2022 để triển khai các bước tiếp theo.

Đối với ng trình đài kiểm soát không lưu cao 123 m và hệ thống điều hành bay do Tổng ng ty Quản lý bay (VATM) làm chủ đầu tư, Bộ GTVT đánh giá việc thiết kế kỹ thuật phải phụ thuộc vào tư vấn nước ngoài nên tiềm ẩn rủi ro chậm tiến độ. Do đó, VATM cần có báo cáo cụ thể về tiến độ, trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận làm cơ sở kiểm tra.

Đầu tháng 11/2021 vừa qua, làm việc về dự án cảng hàng không Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá tiến độ dự án hiện đang chậm khi ng tác giải phóng mặt bằng mới chỉ đạt 77%; các hạng mục ng trình chính như nhà ga, đường cất hạ cánh chưa hoàn thành thiết kế.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn I trước 31/12 và toàn bộ 5.200 ha của dự án trong quý I/2022.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ACV Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ thiết kế, thẩm định thiết kế, đấu thầu, phấn đấu tháng 12/2021 khởi ng gói thầu san lấp mặt bằng.

Đối với ng trình nhà ga hành khách với số vốn tới 50.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng yêu cầu tiến hành kỹ càng các bước, quyết tâm khởi ng ng trình này trước tháng 3/2022.

Đối với ng trình sân đỗ và đường cất/hạ cánh, cần giữ đúng tiến độ đã cam kết là đến tháng 8/2022 sẽ khởi ng.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm tiến độ từng hạng mục cụ thể; ngay từ khi lập hồ sơ mời thầu phải nêu rõ mốc tiến độ hoàn thành các hạng mục chính như đường băng, nhà ga trước tháng 1/2025; hoàn thành, đưa toàn bộ ng trình vào sử dụng trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *