Chủ dự án khu nhà ở Ecohome 3 muốn chuyển đổi nhà tái định cư sang NƠXH

ng ty CP đầu tư và thương mại Thủ Đô đề xuất chuyển đổi nhà ở tái định cư theo phương thức đặt hàng (ng trình N01) thuộc dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sang làm nhà ở xã hội (NƠXH). Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng pháp luật không quy định chuyển đổi toà nhà phục vụ tái định cư trong dự án hỗn hợp thành NƠXH.

Bộ Xây dựng vừa có ng văn gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc chuyển đổi nhà ở tái định cư theo phương thức đặt hàng (ng trình N01) thuộc dự án Khu nhà ở Ecohome 3.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, năm 2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2298 chấp thuận hai nhà đầu tư là ng ty CP đầu tư và Thương mại Thủ đô và ng ty CP đầu tư bất động sản Bắc 9 thực hiện dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế – Chèm (quận Bắc Từ Liêm) với mục tiêu đầu tư phát triển, mở rộng khu NƠXH liền kề đồng bộ ng trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực Bắc Cổ Nhuế – Chèm, dân cư tại khu vực Ecohome 1, Ecohome 2, Ecohome 3 và các khu lân cận; bổ sung quỹ NƠXH theo chủ trương của TP; đồng thời tạo lập quỹ nhà tái định cư, phục vụ ng tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn TP và quận Bắc Từ Liêm.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 67.022m2, nội dung dự án bao gồm: xây dựng nhà ở tái định cư (N01), nhà ở bán cho cán bộ, ng chức và người lao động các cơ quan trung ương (N05) và xây dựng NƠXH (N02, N03, N04).

Đối với ng trình xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư (N01) thì ng ty CP đầu tư và thương mại Thủ Đô bỏ vốn đầu tư xây dựng theo mô hình đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại tạo lập quỹ nhà phục vụ tái định cư, cơ chế thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.

Chủ dự án khu nhà ở Ecohome 3 muốn chuyển đổi nhà tái định cư sang NƠXH - Ảnh 1.

Chủ đầu tư Khu nhà ở Ecohome 3 muốn chuyển đổi tòa nhà tái định cư theo hình thức đặt hàng của TP Hà Nội sang NƠXH.

Cũng theo báo cáo của Sở Xây dựng, thì hiện nay 04 tòa NƠXH: N02, N03, N04, N05 đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Riêng tòa nhà N01 đã hoàn thành thi ng hạng mục cọc khoan nhồi đại trà, hiện ngừng thi ng, đang là nhà ở tái định cư xây dựng theo hình thức đặt hàng và chủ đầu tư đề xuất chuyển đổi sang làm NƠXH.

Vì vậy, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thẩm quyền quy định cũng như sự phù hợp của các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển đổi tòa nhà N01 từ nhà ở phục vụ tái định cư sang NƠXH.

Về việc này, Bộ Xây dựng cho biết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 84 của Nghị định số 99/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm: Quyết định cho phép điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sang làm NƠXH; Xem xét, quyết định việc điều chỉnh nhà ở phục vụ tái định cư hoặc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư sang làm NƠXH hoặc sang làm nhà ở thương mại theo đề nghị của UBND cấp tỉnh.

“Như vậy, pháp luật nhà ở chỉ quy định Bộ Xây dựng xem xét, quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sang làm NƠXH hoặc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư sang làm NƠXH theo đề nghị của UBND cấp tỉnh mà không quy định về việc chuyển đổi tòa nhà phục vụ tái định cư trong dự án nhà ở hỗn hợp thành NƠXH. Do đó, đề nghị TP Hà Nội đối chiếu quy định của pháp luật để thực hiện”, Bộ Xây dựng cho hay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *