Đồng Tháp: Xử nghiêm hành vi trục lợi từ bất động sản

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản chỉ đạo viề việc tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm trên lĩnh vực bất động sản.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, gần đây, thị trường bất động sản tại nhiều địa phương trên cả nước có diễn biến phức tạp, xuất hiện hiện tượng đầu cơ, thổi giá bất động sản gây “sốt ảo”, kích động đầu tư theo tâm lý đám đông, làm cho thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh.

Ngoài ra, các vi phạm về đấu thầu, đấu giá, giao đất, cho thuê đất không đúng quy định, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất… gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và đời sống của người dân.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường phòng ngừa, xử lý vi phạm trên lĩnh vực bất động sản.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường quản lý thị trường bất động sản, đặc biệt là dự án bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm các dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, chuyển nhượng phải đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời, ng bố ng khai, thường xuyên, đầy đủ, kịp thời các thông tin quy hoạch xây dựng, tiến độ thực hiện dự án nhà ở, kể cả dự án chưa đảm bảo điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Mặt khác, Sở Xây dựng cần đẩy mạnh kiểm tra, quản lý chặt chẽ hoạt động môi giới bất động sản, hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật cũng như kịp thời ngăn chặn và xử lý hiện tượng đầu cơ bất động sản, không để xảy ra tình trạng “sốt ảo” và “bong bóng” bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, phải thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, nhất là thực hiện nghiêm những quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt, không để các đối tượng có điều kiện lợi dụng móc nối, cấu kết để phạm tội.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính (cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất) cần tăng cường trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định các phương án giá đất, giá khởi điểm đấu giá các cơ sở nhà, đất theo đúng quy định. Còn Sở Tư pháp phải quản lý chặt chẽ hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, không để gây nhiễu loạn thị trường.

UBND tỉnh cũng lưu ý ng an tỉnh chú trọng việc nắm tình hình thị trường bất động sản, kịp thời phát hiện, phối hợp ngành chức năng xử lý nghiêm các vi phạm liên quan, nhất là các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về quản lý và sử dụng đất, có dấu hiệu lừa đảo, lũng đoạn, kích động, gây bất ổn thị trường bất động sản, lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi.

Ngoài ra, tăng cường kiểm soát vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng ngân hàng để đầu tư, kinh doanh bất động sản; đưa thông tin sai sự thật liên quan đến thị trường bất động sản trên không gian mạng…

Đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm phải khẩn trương củng cố chứng cứ, khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt quản lý các dự án bất động sản, ng bố thông tin quy hoạch, tiến độ thực hiện dự án xây dựng, nhà ở, kể cả dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng; thực hiện nghiêm những quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành và thực hiện Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản…, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý các sai phạm trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo cán bộ, ng chức, viên chức và người dân không thực hiện các giao dịch, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án khi chưa có hoặc không đủ các giấy tờ, hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật và tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để người dân chủ động phòng ngừa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *