Lộ diện nhà đầu tư duy nhất đăng ký làm KĐT hơn 3.200 tỷ tại Phú Thọ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ, liên danh ng ty CP Đầu tư Xây dựng Nalico và ng ty CP Madoka là nhà đầư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Minh Phương – Thụy Vân hơn 3.200 tỷ đồng tại Phú Thọ.

Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã ng bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự  án Khu đô thị mới Minh Phương – Thụy Vân.

Theo đó, nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án là Liên danh ng ty CP Đầu tư Xây dựng Nalico – ng ty CP Madoka.

Trước đó, vào tháng 10, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ đã ng bố danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần tìm nhà đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Minh Phương – Thụy Vân.

Theo đó, khu đất thực hiện dự án có diện tích hơn 43ha, thuộc phường Minh Phương và xã Thụy Vân, TP Việt Trì. Trong đó, đất xây dựng ng trình ng cộng cấp đô thị có diện tích hơn 1,5ha; đất cây xanh gần 4ha; đất đơn vị ở, nhóm ở độc lập hơn 29ha; đất hạ tầng kỹ thuật gần 0,5ha,…

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 3.256 tỉ đồng. Quy mô đầu tư gồm xây dựng các ng trình ng cộng cấp đô thị, đơn vị ở, nhóm ở độc lập có hình thức kiến trúc đẹp; cây xanh cấp đô thị, hệ thống các ng trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ. Quy mô dân số dự kiến hơn 6.500 người

Khu đất hiện trạng chưa được giải phóng mặt bằng, trong đó địa bàn xã Thụy Vân có 18,6ha đất trồng lúa, 6,25ha đất nuôi trồng thủy sản. Phường Minh Phương có 17,6ha đất trồng lúa và các loại đất khác.

Thời hạn thực hiện dự án đối với đất thương mại, dịch vụ là 50 năm; đối với đất ở là 50 năm, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng với thời hạn lâu dài.

Về tiến độ, đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống ng trình hạ tầng kỹ thuật và các ng trình kiến trúc thuộc dự án; tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa các ng trình vào sử dụng trước ngày 31.12.2028.

Nguồn tham khảo: Cafef

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *