Mức bồi thường về đất khi xây dựng công trình điện lực

Dưới đây là quy định về thu hồi và bồi thường về đất, hỗ trợ để xây dựng công trình điện lực theo Nghị định 51/2020/NĐ-CP.

Căn cứ theo Khoản 12 Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP quy định về thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ để xây dựng công trình điện lực cụ thể như sau:

Việc thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ đối với đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bị thiệt hại do phải giải tỏa được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định trên, người dân cần lưu ý một số quy định sau:

1. Điều kiện được bồi thường về đất

Phải có giấy chứng nhận (sổ hồng, sổ đỏ) hoặc không có giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện được cấp, trừ duy nhất 01 trường hợp. Đó là: Đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1.7.2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng (theo Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013).

2. Hình thức bồi thường

Bồi thường bằng tiền, ngoài ra nếu thu hồi đất ở thì được bồi thường bằng đất hoặc nhà ở nếu không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi, trừ trường hợp muốn bồi thường bằng tiền.

3. Mức bồi thường

Tính theo giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định hoặc theo thỏa thuận giữa người sử dụng đất và doanh nghiệp nếu công trình điện lực do tư nhân đầu tư và thực hiện (không phải do Nhà nước thu hồi đất).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *