Năm Bảy Bảy họp cổ đông bất thường nhằm hợp tác với CII phát triển dự án “đất vàng” TP.HCM

NBB muốn hợp tác với CII hoặc người có liên quan của CII trong việc hợp tác phát triển Dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB ) vừa ng bố trên HOSE tài liệu tổ chức đại hội cổ đông bất thường, dự kiến diễn ra vào ngày 14/12 tới tại tòa nhà Carina Plaza, quận 8, TP.HCM.

HĐQT ng ty dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung về cơ chế hợp tác toàn diện giữa NBB với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của ng ty.

Theo NBB, bên cạnh việc làm chủ đầu tư, phát triển các dự án bất động sản , để mở rộng cơ hội kinh doanh cho ng ty, NBB cần tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, đặc biệt là xúc tiến hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba nhằm phát triển những dự án bất động sản tiềm năng trong giai đoạn 2021-2022.

NBB cho biết hiện tại ng ty đã xúc tiến nghiên cứu hợp tác phát triển một số dự án hứa hẹn mang đến lợi nhuận khả quan cho ng ty với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

ng ty cho biết, những dự án bất động sản hiện nay thường có quy mô đầu tư lớn. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp, việc triệu tập ĐHĐCĐ để xin ý kiến là khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn thực thi các chỉ thị của Chính phủ như 6 tháng qua. Chính vì vậy, nhằm tạo sự chủ động cho ng ty trong việc quyết định phát triển các dự án, ng trình, HĐQT ng ty trình đại hội xem xét quyết định các nội dung về cơ chế hợp tác toàn diện giữa NBB với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của ng ty, bao gồm người có liên quan theo quy định.

Cụ thể, HĐQT ng ty dự kiến trình đại hội chấp thuận cho NBB được hợp tác đầu tư, hợp tác toàn diện với một số bên thứ ba để phát triển hoạt động kinh doanh của ng ty, bao gồm người có liên quan của NBB. Trước mắt là hợp tác với CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã CII – tổ chức nắm hơn 56% cổ phần NBB) hoặc người có liên quan của CII trong việc hợp tác phát triển Dự án Đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, căn hộ kết hợp thương mại và dịch vụ tại số 152 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ủy quyền cho HĐQT ng ty quyết định các hoạt động hợp tác, đầu tư nêu trên nhưng không giới hạn các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, mua, bán thuê tài sản, thực hiện các khoản thế chấp, cầm cố, bảo đảm, bảo lãnh, hợp tác đầu tư và hợp đồng khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp tác kinh doanh của NBB, trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của ng ty và cổ đông. Trong trường hợp các hoạt động kinh doanh, hợp tác nêu trên được thực hiện với người có liê quan của NBB thì các thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch sẽ không được quyền tham gia biểu quyết.

Việc đầu tư, hợp tác toàn diện với các bên thứ ba, hoặc bất kỳ hoạt động đầu tư nào khác, với quy mô lớn hơn 15% tổng giá trị tài sản của ng ty được ghi trong BCTC hợp nhất kiểm toán gần nhất phải thực hiện ng bố thông tin đến cổ đông trong thời gian sớm nhất.

ng ty cũng trình đại hội thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với việc bầu bổ sung 2 thành viên, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 7.

Về kết quả kinh doanh, quý 3 vừa qua, doanh thu thuần NBB giảm mạnh, chỉ đạt 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là gần 1.309 tỷ đồng, ng ty lỗ gộp 1,4 tỷ đồng. Tuy nhiên ng ty thu về 250 tỷ từ chuyển nhượng thành ng 30% quyền kinh doanh dự án Delagi, theo đó doanh thu tài chính quý 3 đột biến lên gần 271 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 173 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần quý cùng kỳ 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, NBB có doanh thu 558 tỷ đồng, giảm 68%; nhưng lợi nhuận đạt 335 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước và đạt hơn 74% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *