Quảng Nam muốn làm dự án khu công nghiệp gần 110ha

UBND huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) vừa có báo cáo về phạm vi, ranh giới nghiên cứu dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Xuân

Theo báo cáo này, đối với việc quy hoạch chung Khu công nghiệp Phú Xuân, UBND huyện Phú Ninh muốn nghiên cứu 108ha diện tích đất để thực hiện dự án.

Theo UBND huyện Phú Ninh, hiện trạng khu vực 108 ha đã phê duyệt có nhiều hộ dân sinh sống, việc thực hiện dự án xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong phạm vi này dự kiến gặp nhiều khó khăn.

Do đó, địa phương này thống nhất phạm vi, ranh giới nghiên cứu mới với diện tích 108 ha do Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đề xuất.

Phạm vi, ranh giới nghiên cứu mới phù hợp với quy hoạch nông thôn mới xã Tam Đàn và phù hợp với quy hoạch vùng huyện Phú Ninh, giai đoạn đến năm 2030.

UBND huyện Phú Ninh đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét giải quyết để dự án sớm triển khai thực hiện dự án.

Theo tìm hiểu, dự án Khu công nghiệp Phú Xuân được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt ngày 29/11/2007, diện tích nghiên cứu 365 ha; quy hoạch chi tiết (1/2.000) Khu công nghiệp Phú Xuân giai đoạn 1 được phê duyệt ngày 28/5/2009, diện tích nghiên cứu 108ha.

Ngày 22/10/2015, Thủ tướng Chính phủ có công văn điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, trong đó bổ sung Khu công nghiệp Phú Xuân với quy mô diện tích 108 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *