Quảng Ngãi đặt mục tiêu thu hơn 3.300 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong năm 2022

Trong năm 2022, Quảng Ngãi dự kiến thu 3.318 tỷ đồng tiền sử dụng đất, trong đó chủ yếu là từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất thu về khoảng 2.524 tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh mới đây đã chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về phương án thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, kế hoạch dự kiến thu tiền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.318 tỷ đồng.

Cụ thể, địa phương dự kiến thu từ các dự án bất động sản đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hơn 575 tỷ đồng; thu từ dự án đấu giá quyền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý dự kiến hơn 2.524 tỷ đồng; thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do UBND cấp huyện quản lý dự kiến gần 218 tỷ đồng.

Cấp tỉnh có 23 dự án được đưa vào thu tiền sử dụng đất trong năm 2022, được chia theo lộ trình, gắn với dự án cụ thể. Quý I tổ chức thu tiền sử dụng đất của 8 dự án, quý II thu của 7 dự án và quý III thu của 8 dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu các sở, ngành địa phương tăng cường trách nhiệm, giải quyết kịp thời các thủ tục cần thiết để triển khai thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra. Việc đưa ra đấu giá hoặc đấu thầu dự án cần tuân thủ đúng quy định, trong đó việc xây dựng giá phải sát thực tế, đảm bảo ng tác đấu giá, đấu thầu đạt kết quả cao.

Theo chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, những năm trước, có nhiều nguyên nhân dẫn tới việc thu tiền sử dụng chưa đạt kế hoạch đề ra, trong đó có việc chưa giao trách nhiệm cụ thể, chưa có phương án khả thi. Năm 2022, mục tiêu thu tiền sử dụng đất khá cao nên các sở ngành và địa phương cần phải có quyết tâm ngay từ đầu với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn. Có như vậy mới đảm bảo cân đối thu chi năm 2022 đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *