Thái Nguyên dự kiến quy hoạch 4 khu công nghiệp hơn 1.300ha

UBND tỉnh Thái Nguyên đang lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh này dự kiến quy hoạch bổ sung 4 khu ng nghiệp với tổng diện tích 1.322 ha.

Cụ thể, liên quan đến việc phát triển các khu ng nghiệp, tỉnh dự kiến giữ nguyên 7 khu ng nghiệp đã được phê duyệt, gồm Khu ng nghiệp Sông ng I (TP Sông ng); Khu ng nghiệp Điềm Thuỵ (huyện Phú Bình và TX Phổ Yên); Khu ng nghiệp Nam Phổ Yên (TX Phổ Yên); Khu ng nghiệp Yên Bình (TX Phổ Yên); Khu ng nghiệp Sông ng II (TP Sông ng); Khu ng nghiệp Phú Bình (huyện Phú Bình) và Khu ng nghiệp Quyết Thắng (TP Thái Nguyên).

Theo đó, điều chỉnh lại diện tích Khu A của Khu ng nghiệp Điềm Thuỵ từ 180 ha lên 191,1 ha và mở rộng Khu ng nghiệp Nam Phổ Yên từ 120 ha lên 263 ha.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quy hoạch bổ sung 4 khu ng nghiệp với tổng diện tích 1.322 ha. Cụ thể, gồm: Khu ng nghiệp Yên Bình 2 (huyện Phú Bình và TX Phổ Yên) diện tích 300 ha; Khu ng nghiệp Phú Bình 3 (huyện Phú Bình) diện tích 300 ha; Khu ng nghiệp Thượng Đình (huyện Phú Bình) diện tích 130 ha và Khu ng nghiệp với diện tích 592 ha nằm trong Khu ng nghiệp – đô thị – dịch vụ phía Tây thị xã Phổ Yên (tổng diện tích 789 ha).

Trong giai đoạn 2021 – 2030, Thái Nguyên không quy hoạch phát triển khu ng nghệ cao. Để thúc đẩy phát triển các ngành ng nghiệp ng nghệ cao, tỉnh cho biết sẽ khuyến khích và hướng các doanh nghiệp đầu tư tập trung tại Khu CNTT Yên Bình (TX Phổ Yên và huyện Phú Bình) hoặc KCN Phú Bình (huyện Phú Bình).

Do đó, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ phát triển và mở rộng 11 khu ng nghiệp với tổng diện tích gần 3.873 ha (bao gồm 7 khu ng nghiệp đã phê duyệt và 4 khu ng nghiệp bổ sung). Tính thêm Khu CNTT Yên Bình (diện tích 548 ha) thì tổng diện tích các khu ng nghiệp của tỉnh gần 4.421 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *