Vĩnh Long đầu tư tuyến đường gần 900 tỷ đồng

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc đầu tư xây dựng Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) nhằm kết hợp đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực, trong đó có ng trình đường tỉnh 907 đã được đầu tư ở giai đoạn 1, tạo tính kết nối liên vùng thuộc khu vực 3 huyện là Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2).

Tuyến đường dài khoảng 36,36km; nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m; tải trọng thiết kế trục 10 tấn. ng trình gồm 3 đoạn: đoạn 1 (điểm đầu giao với Đường tỉnh 906 thuộc xã Hiếu Nghĩa, điểm cuối giao với Quốc lộ 53 thuộc xã Trung Nghĩa) với chiều dài khoảng 23,87km; đoạn 2 (điểm đầu giao với Đường tỉnh 901 xã Tân Quới Trung, điểm cuối kết nối với Đường tỉnh 907 thuộc thị trấn Cái Nhum) với chiều dài khoảng 1,33km; đoạn 3 (điểm đầu nối tiếp Đường tỉnh 907 thuộc thị trấn Cái Nhum, điểm cuối giao với Đường tỉnh 909 xã Mỹ An, huyện Mang Thít) với chiều dài khoảng 11,16km.

Trên tuyến còn đầu tư xây dựng mới 16 cầu, khổ mỗi cầu 8m, tải trọng thiết kế HL93; xây dựng mới 1 bến phà ngang sông Măng Thít. Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư một số hạng mục ng trình hạ tầng kỹ thuật khác nhằm đảm bảo an toàn giao thông theo quy định.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho hay đây là ng trình nhóm B với diện tích sử dụng đất 654.264m2, tổng mức đầu tư khoảng 892 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 490 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 294 tỷ đồng từ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách địa phương. Thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2025.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, việc đầu tư xây dựng Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) nhằm kết hợp đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực, trong đó có ng trình đường tỉnh 907 đã được đầu tư ở giai đoạn 1, tạo tính kết nối liên vùng thuộc khu vực 3 huyện (Trà Ôn, Vũng Liêm và Mang Thít), kết hợp phát triển giao thông với thủy lợi nhằm ngăn lũ, triều cường, ngăn mặn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại của người dân, đáp ứng nhu cầu lưu thông, vận chuyển hàng hóa, nâng tiêu chí số 2 về giao thông, thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *